Giełda Papierów Wartościowych - analiza intuicyjna, prognozy, akcje

Regulamin

Celem istnienia serwisu jest zachęcenie uczestników do aktywnego stosowania metod przewidywania procesów oraz określenie drogą eksperymentu, na ile metody te mogą być przydatne w życiu.


Uczestnikiem może być każda osoba, która posiada własny adres poczty e-mail.

Poniżej mowa jest o akcjach, ale pojęcie to obejmuje również indeksy giełdowe oraz inne wskaźniki.

Dniem początkowym jest dzień, w którym ustalana jest cena początkowa akcji (jest to cena zamknięcia tego dnia). Dniem końcowym jest dzień, w którym ustalana jest cena końcowa akcji (również cena zamknięcia tego dnia).

Zadaniem uczestnika jest zbadanie charakteru zmiany ceny akcji w okresie od dnia początkowego do dnia końcowego, czyli relacji ceny końcowej do początkowej. Sposób przeprowadzenia badania leży całkowicie w gestii uczestnika.

Uczestnicy zgłaszają wyniki swoich badań najpóźniej do godziny 12:00 dnia początkowego. Wyniki przyjmowane są w ciągu 7 dni przed dniem początkowym.

Każdy uczestnik otrzymuje indywidualną informację o skuteczności swoich badań. Dane uczestnika, wyniki badań, indywidualna skuteczność oraz inne wyliczenia indywidualne dla danego uczestnika nie są i nie będą nikomu udostępniane.

Na podstawie zgromadzonych danych wyliczana jest prognoza zmiany ceny zbadanych akcji. Decyzje co do metody obliczeń pozostają w gestii administratorów. Wyniki obliczeń udostępniane są publicznie, przy czym sposób prezentacji nie będzie umożliwiał identyfikacji uczestników oraz ich indywidualnych badań.

W okresie do dnia końcowego za udostępnienie wyników obliczeń może być pobierana niewielka opłata (do 5zł). Opłata ta stanowi przychód administratorów systemu i jest w całości przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi technicznej, informatycznej i matematycznej oraz promocję serwisu.

Wyniki obliczeń nie są rekomendacją inwestycyjną, a osoby sugerujące się nimi przy dokonywaniu inwestycji giełdowych czynią to na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Serwis nie prowadzi na rzecz uczestników żadnych usług o charakterze finansowym ani nie zachęca do dokonywania jakichkolwiek inwestycji.

Zalogowanie się do serwisu jest jednoznaczne z zaakceptowniem regulaminu oraz polityki prywatności.


Informacje:
Regulamin
Prywatność
Słownik
Statystyki
Prognozy
Zmiany
Kontakt

Polecamy:
Zawód: inwestor
Otwarcie rachunku
Linki
Kalkulator

Techniki:
Procedura
Wskazówki
Metoda Silvy
Szaman Miejski
Focus 10/12

Artykuły:
Totolotek
Arksteel
Błądzenie losowe

Ustawienia:
Akcje o-I
Akcje J-Z
Branże
Kolejność

Prognozy:
Kolejno
Losowo


Google
Web
gpw.yarek.pl

Katalogi stron


© 2006 gpw.yarek.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.