Giełda Papierów Wartościowych - analiza intuicyjna, prognozy, akcje

Błądzenie losowe to pojęcie z zakresu matematyki i fizyki określające sformalizowane przedstawienie procesu, polegającego na podejmowaniu kolejnych kroków, każdy w losowo wybranym kierunku. Błądzenie losowe jest przykładem prostego procesu stochastycznego. (Wikipedia)

Wykres przedstawia osiem przykładów błądzenia losowego, każdy o długości 100 kroków. W każdym kroku proces może pójść do góry lub na dół. Można zauważyć, że pozostają one skupione wokół punktu początkowego, a średnia odległość od tego punktu zwiększa się, ale wolniej niż liniowo.

Niektórzy z inwestorów giełdowych, a częściej naukowcy zajmujący się badaniem giełdy, wysuwają tezę, że kursy akcji podlegają błądzeniu losowemu. Jednym z nich jest Burton G. Malkiel, profesor na Uniwersytecie Princeton. W książce Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem omawia teorię solidnych podstaw (analizę fundamentalną) oraz teorię zamków na piasku (analizę techniniczną) i wykazuje ich nieprzydatność do prognozowania kursów akcji. Książkę tę warto również przeczytać, aby wiedzieć, skąd wziął się krach na giełdzie w 1929 roku oraz upadek firm internetowych w 2000 roku.


Informacje:
Regulamin
Prywatność
Słownik
Statystyki
Prognozy
Zmiany
Kontakt

Polecamy:
Zawód: inwestor
Otwarcie rachunku
Linki
Kalkulator

Techniki:
Procedura
Wskazówki
Metoda Silvy
Szaman Miejski
Focus 10/12

Artykuły:
Totolotek
Arksteel
Błądzenie losowe

Ustawienia:
Akcje o-I
Akcje J-Z
Branże
Kolejność

Prognozy:
Kolejno
Losowo


Google
Web
gpw.yarek.pl

Katalogi stron


© 2006 gpw.yarek.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.